Thomas perez

September 18, 2012 - 8:19 AM
Assistant Attorney General Thomas Perez. (AP Photo)