Supreme Court

November 1, 2012 - 2:36 PM
Supreme Court of the United States (AP Photo)