George W. Bush, Barack Obama

December 13, 2012 - 3:11 PM
(AP Photo/Charles Dharapak)